موزه گربه ایرانی

«درباره موزه»

«گربه‌ها از دیرباز هم‌نشین و هم‌راز خوبی با انسان‌ها بوده‌اند. در آثار کهن نقاشی، مجسمه‌سازی و ادبیات مصر باستان و ایران باستان همواره این موضوع به‌چشم می‌آید.
این موجودات زیبا و جذاب در عصر حاضر به‌عنوان همشهری انسان‌ها جایگاه خود را نه تنها حفظ، بلکه قوت بخشیده‌اند و به بخش جدانشدنی از هویت شهری ما بدل شده‌اند. »

منوی کافه

نوشیدنی سرد

لیموناد

57

موهيتو

60

رد موهیتو

لیمو نعنا تمشک، سودا

60

پینک لیدی

ليمو، كرن بری، آب پرتقال، سودا

87

سامربری

ليمو، بلو كاراسائو، آب پرتقال، سودا

87

نوشیدنی گرم

اسپرسو

D70/S60

آمریکانو

D70/S60

کاپوچینو

75

لته

88

موكا

90

اسپرسو ماکیاتو

75

«ذوقی چنان ندارد بی گربه زندگانی»